everyday doctor

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: เปิดตัวแพลตฟอร์มปรึกษาโควิด-19 (กรอบบ่าย)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: เปิดตัวแพลตฟอร์มปรึกษาโควิด-19

อุทยานวิทยาศาสตร์ มข.ร่วมเอกชน เปิดตัว Everyday Doctor แพลตฟอร์ม ให้คำปรึกษา..

Scroll to Top