โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

มข.เปิดศูนย์บริการแพทย์ (กรอบบ่าย)

มข.เดินหน้าศูนย์แพทย์ชั้นเลิศมีความพร้อม-เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (กรอบบ่าย)

คอลัมน์: รอบรั้วทั่วท้องถิ่นไทย (กรอบบ่าย)

‘มข.’ เปิดศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ ‘SMC’ รวมบริการระดับพรีเมียม

‘ปากแหว่งเพดานโหว่’ปัญหาใหญ่’เด็กอีสาน’

ภาพข่าว: เปิดศูนย์

มข.ประชุมวิชาการระดับเอเชีย-แปซิฟิก ดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

‘มะเร็งเต้านม’รู้ไวหายทัน

คอลัมน์: ทางคนทางข่าว (กรอบบ่าย)

คอลัมน์: ทางคนทางข่าว

Scroll to Top