เสวนาวิชาการเรื่องพุทธศิลป์ เหมือน-ต่าง ล้านนา ล้านช้าง สุโขทัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. เชิญร่วมรับฟังการสัมมนา ฯ พุทธศิลป์ : เหมือน ต่าง ล้านนา ล้านช้าง สุโขทัย