ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล

มอบอุทยานวิทย์อีสาน (กรอบบ่าย)

มอบอุทยานวิทย์อีสาน (กรอบบ่าย)

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ขอนแก่นโชว์เมืองสมาร์ทซิตี้ (กรอบบ่าย)

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ขอนแก่นโชว์เมืองสมาร์ทซิตี้

Scroll to Top