ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล

ภาพข่าว: ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล(กรอบบ่าย)

ม.ขอนแก่นเจ้าภาพจัดประชุม UBI หารือแนวทางการผลักดันผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกับ สำนักงาน …

ม.ขอนแก่นเจ้าภาพจัดประชุม UBI หารือแนวทางการผลักดันผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

ภาพข่าว: ถกผู้บริหาร (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: ตรวจงาน

ภาพข่าว: ตรวจงาน (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: รอบรั้วการศึกษา: ตรวจเยี่ยมมหา’ลัยอีสานตอนบน

ประกาศสำนักนายกฯ ตั้ง ‘ศุภชัย ปทุมนากุล’ เป็นรองปลัด กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

สำนักข่าว: มติชน URL: https://www.matichon.co.th/education/ne …

ประกาศสำนักนายกฯ ตั้ง ‘ศุภชัย ปทุมนากุล’ เป็นรองปลัด กระทรวงการอุดมศึกษาฯ Read More »

Scroll to Top