ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล

ภาพข่าว: ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล(กรอบบ่าย)

ม.ขอนแก่นเจ้าภาพจัดประชุม UBI หารือแนวทางการผลักดันผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว: ถกผู้บริหาร (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: ตรวจงาน

ภาพข่าว: ตรวจงาน (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: รอบรั้วการศึกษา: ตรวจเยี่ยมมหา’ลัยอีสานตอนบน

Scroll to Top