วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen, Thailand’s smart city torchbearer

วันที่เผยแพร่ 26 มิ.ย. 2565 หัวข้อ Khon Kaen, Thailand’ …

Khon Kaen, Thailand’s smart city torchbearer Read More »

“บัวแก้ว” ระดมสมอง APEC สัญจร ครั้งที่ 4 ชู “ขอนแก่น” ฮับเชื่อมอีสาน-GMS

วันที่เผยแพร่ 26 มิ.ย. 2565 หัวข้อ “บัวแก้ว” ระดม …

“บัวแก้ว” ระดมสมอง APEC สัญจร ครั้งที่ 4 ชู “ขอนแก่น” ฮับเชื่อมอีสาน-GMS Read More »

“บัวแก้ว” ระดมสมอง APEC สัญจร ครั้งที่ 4 ชู “ขอนแก่น” ฮับเชื่อมอีสาน-GMS | ประชาชาติธุรกิจ | LINE TODAY

วันที่เผยแพร่ 26 มิ.ย. 2565 หัวข้อ “บัวแก้ว” ระดมสมอง APEC สั …

“บัวแก้ว” ระดมสมอง APEC สัญจร ครั้งที่ 4 ชู “ขอนแก่น” ฮับเชื่อมอีสาน-GMS | ประชาชาติธุรกิจ | LINE TODAY Read More »

บัวแก้วสัญจรขอนแก่น ไทยกับเจ้าภาพเอเปค ชูฮับอีสาน-เมืองอัจฉริยะ-ความเชื่อมโยง(กรอบบ่าย)

KKUIC MOU กับ Cambridge University Press & Assessment

KKUIC ยกระดับการศึกษา สู่ความเป็นนานาชาติ MOU กับ Cambridge University Press & Assessment

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับองค์กรระดับนานาชาต …

KKUIC ยกระดับการศึกษา สู่ความเป็นนานาชาติ MOU กับ Cambridge University Press & Assessment Read More »

Scroll to Top