ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น จัดประชุมร่วมศึกษาวิจัย ป้องกันและลดการป่วย-ตาย ด้วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี

สำนักข่าว : thainews.prd.go.th URL :  https://thainews.prd.go […]

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น จัดประชุมร่วมศึกษาวิจัย ป้องกันและลดการป่วย-ตาย ด้วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี Read More »

ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมการฝึกทบทวนทักษะการปฏิบัติงานและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จนท.รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จัดกิจกรร

ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมการฝึกทบทวนทักษะการปฏิบัติงานและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จนท.รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 Read More »

Scroll to Top