ผศ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยผู้สูงอายุ นำขยะถุงน้ำยาล้างไตผลิตที่นอนลม

สำนักข่าว: ประชาชาติธุรกิจ URL: https://www.prachachat.net/cs […]

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยผู้สูงอายุ นำขยะถุงน้ำยาล้างไตผลิตที่นอนลม Read More »

ถา’ปัด มข.ช่วยผู้สูงอายุ

ถา’ปัด มข.ช่วยผู้สูงอายุ Read More »

คอลัมน์: ด้วยสมองและสองมือ: ‘มข.’ ออกแบบที่นอนลมถุงน้ำยาล้างไตเพื่อผู้สูงวัย-ป่วยติดเตียง…

คอลัมน์: ด้วยสมองและสองมือ: ‘มข.’ ออกแบบที่นอนลมถุงน้ำยาล้างไตเพื่อผู้สูงวัย-ป่วยติดเตียง… Read More »

มอบที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต

มอบที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต Read More »

Scroll to Top