คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มูลนิธิโตโยต้า ธรรมศาสตร์ มอบ ‘TTF Award’ ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนนักวิชาการไทย

ม.ขอนแก่นร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น

ม.ขอนแก่น ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอีสาน นำนางรำกว่า 200 คนร่วมใจรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เพื่อเฉลิมฉลองมหานครขอนแก่นครบรอบ 225 ปี และแสดงออกถึงการรวมใจเป็นหนึ่งของชาวขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นัก …

ม.ขอนแก่น ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอีสาน นำนางรำกว่า 200 คนร่วมใจรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เพื่อเฉลิมฉลองมหานครขอนแก่นครบรอบ 225 ปี และแสดงออกถึงการรวมใจเป็นหนึ่งของชาวขอนแก่น Read More »

บุคลากรสายวิชาการ มข.ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ 9 ราย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิ …

บุคลากรสายวิชาการ มข.ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ 9 ราย Read More »

นักวิจัย มข.ลุยพัฒนาแพลตฟอร์มบนมือถือเก็บชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับรู้ผลเร็ว – 77 ข่าวเด็ด

สำนักข่าว : 77kaoded.com URL :  https://www.77kaoded.com/news …

นักวิจัย มข.ลุยพัฒนาแพลตฟอร์มบนมือถือเก็บชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับรู้ผลเร็ว – 77 ข่าวเด็ด Read More »

นักวิจัย มข. ต่อยอดงานวิจัยท้าทายไทย:ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ พัฒนาแพลตฟอร์มบนมือถือ ช่วยเก็บข้อมูลจากชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว OV-RDT

สำนักข่าว :  ryt9.com URL :  https://www.ryt9.com/s/prg/33655 …

นักวิจัย มข. ต่อยอดงานวิจัยท้าทายไทย:ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ พัฒนาแพลตฟอร์มบนมือถือ ช่วยเก็บข้อมูลจากชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว OV-RDT Read More »

เบี้ยพ่อตา…พืชชนิดใหม่ของโลก

สำนักข่าว : thairath.co.th URL :  https://www.thairath.co.th/ …

เบี้ยพ่อตา…พืชชนิดใหม่ของโลก Read More »

ทีมวิจัย ม.เกษตรฯ-ม.ขอนแก่น-ไอร์แลนด์ ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ‘เบี้ยพ่อตา’ ที่ จ.ระนอง

สำนักข่าว : matichon.co.th URL :  https://www.matichon.co.th/ …

ทีมวิจัย ม.เกษตรฯ-ม.ขอนแก่น-ไอร์แลนด์ ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ‘เบี้ยพ่อตา’ ที่ จ.ระนอง Read More »

ทีมวิจัย ม.เกษตรฯ-ม.ขอนแก่น-ไอร์แลนด์ ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ‘เบี้ยพ่อตา’ ที่ จ.ระนอง | MATICHON ONLINE | LINE TODAY

สำนักข่าว : today.line.me URL :  https://today.line.me/th/v2/ …

ทีมวิจัย ม.เกษตรฯ-ม.ขอนแก่น-ไอร์แลนด์ ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ‘เบี้ยพ่อตา’ ที่ จ.ระนอง | MATICHON ONLINE | LINE TODAY Read More »

ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น และไอร์แลนด์ค้นพบพืชชนิดใหม่”เบี้ยพ่อตา”

สำนักข่าว :  banmuang.co.th URL :  https://www.banmuang.co.th …

ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น และไอร์แลนด์ค้นพบพืชชนิดใหม่”เบี้ยพ่อตา” Read More »

ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “เบี้ยพ่อตา” ที่ระนอง

สำนักข่าว :  siamrath.co.th URL :  https://siamrath.co.th/n/3 …

ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “เบี้ยพ่อตา” ที่ระนอง Read More »

Scroll to Top