มข. ผุดหลักสูตรใหม่ ! สร้าง AI หนุนการตลาดในโลกออนไลน์