ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

งานสัมมนาเศรษฐกิจแห่งปี พร้อมโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจอีสาน จากนักวิชาการ นักธุรกิจ และ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม 5F: Food Fashion Festival Fighting Film

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น

ขอนแก่นและอีสานจะพัฒนาไปอย่างไร....พบกันได้ในงานนี้ ISAN Soft […]

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ” รุ่นที่ 4

โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย เชียงราย, Thailand

🎉พลิกโฉมองค์กรของคุณ สู่ความเป็นเลิศ❗ 🌟ด้วยหลักสูตรอบรมเชิงปฏ […]

฿6000

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ “การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำและอาคารบังคับน้ำในภารกิจของท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมดินซีเมนต์ “รุ่นที่ 2

โรงแรมน่านตรึงใจ อ.เมือง จ.น่าน น่าน, Thailand

หลักสูตรอบรม " การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำและอ […]

฿6500

การประชุมสัมมนาวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ “Spectroscopic AI: Health, Agriculture and Food Science Applications”

อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการต […]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต IT Learning Program the Series : Session2 EP.4 : การสร้างรายได้จากการขายรูปที่สร้างโดย Generative AI

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเพิ่มพูนทั […]

สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ  กับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี “ศีล สมาธิ ปัญญา นำชีวาพบสุข”

อาคารสิริคุณากร FRC8+94 Khon Kaen, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen, Thailand

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ  ก […]

Scroll to Top