ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Views Navigation

Event Views Navigation

This Month

Calendar of Events

จ. จันทร์

อ. อังคาร

พ. พุธ

พฤ. พฤหัส

ศ. ศุกร์

ส. เสาร์

อา. อาทิตย์

1 event,

การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “ECTI-CON 2024” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2024

2 events,

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์”

1 event,

3 events,

3 events,

3 events,

KKU61 นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567

-

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567

2 events,

แถลงข่าวการจัดงานวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2567

4 events,

ทำบุญตักบาตรในกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ” ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป

2 events,

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ” รุ่นที่ 4

5 events,

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ “การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำและอาคารบังคับน้ำในภารกิจของท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมดินซีเมนต์ “รุ่นที่ 2

การประชุมสัมมนาวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ “Spectroscopic AI: Health, Agriculture and Food Science Applications”

4 events,

4 events,

-

อบรมหลักสูตรการสร้างรายได้จากการขายรูปที่สร้างโดย Generative AI

Scroll to Top