ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร COVID-19

สถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทย

สถานการณ์โควิด-19 ขอนแก่น

  • มีผู้ติดเชื้อรอบแรก 6 ราย ขณะรักษาหายกลับบ้านหมดแล้ว ไม่มีผู้เสียชีวิต
  • รอบสอง มีผู้ติดเชื้อ 10 ราย ขณะนี้ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลทั้ง 1 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 9 ราย
    ข้อมูลวันที่ 7 ก.พ. 64

 

Scroll to Top