ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร COVID-19

ผู้บริหารตรวจเยี่ยมคณะ/สำนัก

สถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทย

สถานการณ์โควิด-19 ขอนแก่น

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 27/05/2020

สถานการณ์โควิด-19 คณะแพทยศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม 08-4138-4460

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

ประกาศ/คำสั่ง ระดับประเทศ