ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร COVID-19

ผู้บริหารตรวจเยี่ยมคณะ/สำนัก

สถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทย

สถานการณ์โควิด-19 ขอนแก่น

  • มีผู้ติดเชื้อรอบแรก 6 ราย ขณะรักษาหายกลับบ้านหมดแล้ว ไม่มีผู้เสียชีวิต
  • รอบสอง มีผู้ติดเชื้อ 10 ราย ขณะนี้ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลทั้ง 5 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 5 ราย
    ทั้งนี้ในส่วนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ตรวจและรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 แล้ว 4 ราย คือ รายที่ 7,8,9,10

อัพเดท 18 ม.ค. 64