ผู้บริหารตรวจเยี่ยมคณะ/สำนัก

อธิการบดี มข. พบปะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  ชื่นชมมาตรฐานการเรียนการสอน สนับสนุนสร้างเครือข่ายนานาชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิต MBA

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. รองศาตราจารย์ นพ.ช …

อธิการบดี มข. พบปะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  ชื่นชมมาตรฐานการเรียนการสอน สนับสนุนสร้างเครือข่ายนานาชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิต MBA Read More »

วิทยาลัยนานาชาติ มข. มุ่ง 1ใน3 ของประเทศ เตรียมรุกตลาดจีน ด้วยหลักสูตรการโรงแรมและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทอง …

วิทยาลัยนานาชาติ มข. มุ่ง 1ใน3 ของประเทศ เตรียมรุกตลาดจีน ด้วยหลักสูตรการโรงแรมและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Read More »

อธิการบดี มข. ชื่นชม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและการให้บริการ พร้อมก้าวสู่ยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. รองศาตราจ …

อธิการบดี มข. ชื่นชม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและการให้บริการ พร้อมก้าวสู่ยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal Read More »

อธิการบดี มข. พบปะคณะพยาบาลฯ ชื่นชมการปรับตัวการเรียนการสอนแบบออนไลน์ยุคNew normal

อธิการบดี มข. พบปะผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ชื่นชมกา …

อธิการบดี มข. พบปะคณะพยาบาลฯ ชื่นชมการปรับตัวการเรียนการสอนแบบออนไลน์ยุคNew normal Read More »

อธิการบดี มข. พบปะคณะเทคโนโลยี ชื่นชมการคิดค้นผลิตภันฑ์ใหม่ๆ พร้อมผลักดันสู่ตลาดการส่งออก

อธิการบดี มข. พบปะผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยี ชื่นชมการคิ …

อธิการบดี มข. พบปะคณะเทคโนโลยี ชื่นชมการคิดค้นผลิตภันฑ์ใหม่ๆ พร้อมผลักดันสู่ตลาดการส่งออก Read More »

อธิการบดี มข.ชื่นชมคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีผลงานโดดเด่น ทั้งการศึกษา และวิจัยที่มีอิทธิพลทางสังคม

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทอง …

อธิการบดี มข.ชื่นชมคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีผลงานโดดเด่น ทั้งการศึกษา และวิจัยที่มีอิทธิพลทางสังคม Read More »

อธิการบดี มข. พบผู้บริหาร บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ กระตุ้นการสร้างเครือข่ายนักวิจัย ผนึกกำลังสร้างผลงานตอบโจทย์ปัญหาของมวลมนุษยชาติ

             เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. รองศาต …

อธิการบดี มข. พบผู้บริหาร บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ กระตุ้นการสร้างเครือข่ายนักวิจัย ผนึกกำลังสร้างผลงานตอบโจทย์ปัญหาของมวลมนุษยชาติ Read More »

อธิการบดี มข. พบปะคณะเศรษฐศาสตร์ ชื่นชมความกล้าในการใช้โมเดลจัดการเรียนการสอน

อธิการบดี มข. พบปะคณะผู้บริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ ชื่นชมความกล้าใ …

อธิการบดี มข. พบปะคณะเศรษฐศาสตร์ ชื่นชมความกล้าในการใช้โมเดลจัดการเรียนการสอน Read More »

อธิการบดี มข. พบปะคณะผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ ชื่นชมโรงเรียนกฎหมายดิจิทัล สร้างบัณฑิตมีนิติทัศนะรับใช้สังคม

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทอง …

อธิการบดี มข. พบปะคณะผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ ชื่นชมโรงเรียนกฎหมายดิจิทัล สร้างบัณฑิตมีนิติทัศนะรับใช้สังคม Read More »

อธิการบดี มข. พบปะ คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์,โรงพยาบาลศรีนครินทร์,ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ชื่นชมการสร้างต้นแบบการเรียนด้วยระบบดิจิทัลเพื่อสร้างบุคลากรในระบบสาธารณสุข

          เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. รองศาตราจ …

อธิการบดี มข. พบปะ คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์,โรงพยาบาลศรีนครินทร์,ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ชื่นชมการสร้างต้นแบบการเรียนด้วยระบบดิจิทัลเพื่อสร้างบุคลากรในระบบสาธารณสุข Read More »

Scroll to Top