ประกาศ มข. (COVID-19)

มข. ประชุมคณะทำงานโควิดฯ เตรียมจัดทีม รอรับวัคซีนชุดใหม่ในเดือนถัดไป

วันที่เผยแพร่ :   29 ส.ค. 2564 มข. ประชุมคณะทำงานโควิดฯ เตรีย …

มข. ประชุมคณะทำงานโควิดฯ เตรียมจัดทีม รอรับวัคซีนชุดใหม่ในเดือนถัดไป Read More »

มข. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีน COVID-19 ครั้งที่ 12/2564

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมคณะกรร …

มข. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีน COVID-19 ครั้งที่ 12/2564 Read More »

การใช้สิทธิ์ลดค่าเทอม 50% ตาม มติ ครม. สำหรับบุตรข้าราชการ

ประชาสัมพันธ์ถึง บุตรข้าราชการที่มีสิทธิ์เบิกค่าเทอม หากค่าเท …

การใช้สิทธิ์ลดค่าเทอม 50% ตาม มติ ครม. สำหรับบุตรข้าราชการ Read More »

การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 ตามนโยบายรัฐบาล

* ประกาศหลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ * ลงทะเบียนได้ที่ …

การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 ตามนโยบายรัฐบาล Read More »

มข.เปิดใช้หอพักที่ 20 เป็น Home isolation และ Self Quarantine สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

มข.เปิดใช้หอพักที่ 20 เป็น Home isolation และ Self Quarantine …

มข.เปิดใช้หอพักที่ 20 เป็น Home isolation และ Self Quarantine สำหรับนักศึกษาและบุคลากร Read More »

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสถานการณ์ COVID-19

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดมาตรการในการช่วยเหลือนักศึกษาในสถาน …

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสถานการณ์ COVID-19 Read More »

ประกาศการให้หน่วยกิจกรรมในช่วง COVID-19 เป็นกรณีพิเศษ/Activity Credits during the outbreak of COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1386/2564) เรื่อง การให้หน่ …

ประกาศการให้หน่วยกิจกรรมในช่วง COVID-19 เป็นกรณีพิเศษ/Activity Credits during the outbreak of COVID-19 Read More »

การจัดการเรียนสอนของคณะต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะ การจัดการเรียนการสอน ปร …

การจัดการเรียนสอนของคณะต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564 Read More »

ประกาศ มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่นอกจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1211/2564) เรื่อง มาตรการ ก …

ประกาศ มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่นอกจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2) Read More »

Scroll to Top