ข่าวสื่อออนไลน์

“มข.”มอบชุดผลิตสื่อออนไลน์ เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างง่ายแถมรวดเร็ว

#ครั้งแรกในภาคอีสาน กับศูนย์บริการทางการแพทย์ในศูนย์การค้า ????????? ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ‘เปิดหน่วยบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น’ แห่งแรกในภาคอีสาน เพื่อให้บริการ

#ครั้งแรกในภาคอีสาน!! ศูนย์บริการทางการแพทย์ในศูนย์การค้า . ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ‘เปิดหน่วยบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น’ แห่งแรกในภาคอีสาน เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวก

เรียนท่านผู้มีนัดรับวัคซีนใน หมอพร้อม ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2564 ศูนย์บริการวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จะให้บริการวัคซีนซิโนแวค (Sinovac)

ปรบมือรัวๆมข.ติด1ใน10มหาวิทยาลัยไทย จากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยของไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก “QS World University

“หนูทำได้” รางวัลชมเชย ประเภทประชาชนทั่วไป – คลังเลือดกลาง ม.ขอนแก่น

“ต่อเวลา…ชีวิต” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไป – คลังเลือดกลาง ม.ขอนแก่น

Scroll to Top