IP DAY 2021

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเวทีค้นหางานวิจัยเด่น ร่วมถกภาคเอกชน สร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ได้นำไปใช้ต่อยอด มข.จัด IP DAY 2021 รวมนักวิจัยเด่น ถก ภาคเอกชน ค้นหาโจทย์วิจัยใหม่สร้างนวัตกรรมหนุนภาคอุตสาหกรรมไทย

วันที่เผยแพร่ :   09 ส.ค. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเวทีค้น …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเวทีค้นหางานวิจัยเด่น ร่วมถกภาคเอกชน สร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ได้นำไปใช้ต่อยอด มข.จัด IP DAY 2021 รวมนักวิจัยเด่น ถก ภาคเอกชน ค้นหาโจทย์วิจัยใหม่สร้างนวัตกรรมหนุนภาคอุตสาหกรรมไทย Read More »

มข.จัด IP DAY 2021 รวมนักวิจัยเด่น ถก ภาคเอกชน ค้นหาโจทย์วิจัยใหม่สร้างนวัตกรรมหนุนภาคอุตสาหกรรมไทย

วันที่เผยแพร่ :    09 ส.ค. 2564 มข.จัด IP DAY 2021 รวมนักวิจั …

มข.จัด IP DAY 2021 รวมนักวิจัยเด่น ถก ภาคเอกชน ค้นหาโจทย์วิจัยใหม่สร้างนวัตกรรมหนุนภาคอุตสาหกรรมไทย Read More »

มข.จัด IP DAY 2021 รวมนักวิจัยเด่น ถกภาคเอกชนค้นหาโจทย์วิจัยใหม่สร้างนวัตกรรมหนุนภาคอุตสาหกรรมไทย

วันที่เผยแพร่ :   09 ส.ค. 2564 มข.จัด IP DAY 2021 รวมนักวิจัย …

มข.จัด IP DAY 2021 รวมนักวิจัยเด่น ถกภาคเอกชนค้นหาโจทย์วิจัยใหม่สร้างนวัตกรรมหนุนภาคอุตสาหกรรมไทย Read More »

‘ม.ขอนแก่น’จัดงาน’IP DAY 2021’ จับมือเอกชนเปลี่ยนงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม

วันที่เผยแพร่ :    09 ส.ค. 2564  ‘ม.ขอนแก่น‘จัดงา …

‘ม.ขอนแก่น’จัดงาน’IP DAY 2021’ จับมือเอกชนเปลี่ยนงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม Read More »

 ‘ม.ขอนแก่น’จัดงาน’IP DAY 2021’ จับมือเอกชนเปลี่ยนงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม

วันที่เผยแพร่ :    09 ส.ค. 2564  ‘ม.ขอนแก่น‘จัดงา …

 ‘ม.ขอนแก่น’จัดงาน’IP DAY 2021’ จับมือเอกชนเปลี่ยนงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม Read More »

มข.รวมนักวิจัยเด่น หาโจทย์วิจัยใหม่ ปั้นนวัตกรรมหนุนอุตสาหกรรมไทย

วันที่เผยแพร่ :    08 ส.ค. 2564 มข.รวมนักวิจัยเด่น หาโจทย์วิจ …

มข.รวมนักวิจัยเด่น หาโจทย์วิจัยใหม่ ปั้นนวัตกรรมหนุนอุตสาหกรรมไทย Read More »

มข.จัด IP DAY 2021 ค้นหาโจทย์วิจัยใหม่สร้างนวัตกรรมหนุนภาคอุตสาหกรรมไทย

สำนักข่าว : thaitimenews.com URL :  https://www.thaitimenews. …

มข.จัด IP DAY 2021 ค้นหาโจทย์วิจัยใหม่สร้างนวัตกรรมหนุนภาคอุตสาหกรรมไทย Read More »

Scroll to Top