สุดเจ๋ง อาจารย์ ม.ขอนแก่น คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล ILO Master Fellowship Award

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล ILO Master Fellowship Award

เมื่อวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมงาน “33rd International Congress on Occupational Health (ICOH) 2022” ภายใต้หัวข้อการประชุมคือ “Sharing Solutions in Occupational Health through and beyond the Pandemic | Melbourne-Rome global digital congress” และนำเสนองานในฐานะ Scientific committee of occupational toxicology-ICOH ในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน จากหลากหลายประเทศจากทั่วโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ผู้นำเสนอในหัวข้อ Occupational Toxicology, Altered  Hematological Parameters among Gasoline Station Workers Exposed to Benzene and Its Impact on Risk Assessment”. ได้รับการคัดเลือกจาก Congress Organizing Committee ให้เป็นผู้ได้รับรางวัล “ILO Master Fellowship Award” ในพิธี “Closing Ceremony Live” ซึ่งยังไม่มีคนไทยท่านใดได้รับรางวันนี้มาก่อน เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ นับตั้งแต่เริ่มมีการประชุม ICOH จนถึงปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณเนื่องในโอกาสได้รับรางวัลครังนี้ “I am Dr. Sunisa Chaiklieng from Khon Kaen University, Thailand, it is delighted to receiving this prestigious ILO award. I am extremely grateful to the congress organizing committee of ICOH 2022. I am confident that I will make the best of my experience under the International Labour Organization Fellowship in Occupational Safety and Health at ILO international Center, Italy. I promises that, in the near future with any cooperation, I would return value or impact to ICOH as part of sharing solutions in Occupational Health for creating a safer worker’s health, Thank You” นับเป็นเกียรติของคนไทยและประเทศไทยอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ และผู้รับรางวัลจะได้รับทุนสนับสนุนค่าที่พักและอื่นๆ จำนวนรวม 4,235 ยูโร ในการเข้าร่วมอบรม ณ International Training Center of ILO เมือง Turin ประเทศอิตาลี เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์

การคัดเลือกผู้รับรางวัลครั้งนี้มีเกณฑ์ตัดสินประกอบด้วย 1) การมีบทบาทในคณะกรรมการวิชาการ ICOH ที่ผ่านมาและผลงานที่นำเสนอใน ICOH2022 2) ประวัติผลงานใน CV  ซึ่งในช่วงมากกว่า 10 ปีที่ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง มีบทบาทร่วมกับ ICOH คือ คณะกรรมการวิชาการ (Scientific committee: ICOH-SC) ด้านต่าง ๆ คือ 1) ICOH-SC Occupational Toxicology, 2) ICOH- Occupational Health in the Chemical Industry (Medichem Board), และ 3) ICOH-SC Musculoskeletal disorders

งานนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 ปี ครั้งก่อนคือ ICOH 2018 จัดขึ้นที่เมือง Dublin ประเทศ Ireland สำหรับ 2021 เดิมมีกำหนดจัดที่เมือง Melbourne ประเทศ Australia แต่เนื่องด้วยความจำเป็นจากสถานการณ์โรคระบาด (COVID-19) ผู้จัดงานจึงเลื่อนการจัดงานออกมาจากกำหนดเดิมและเปลี่ยนมาจัดงานในรูปแบบ virtual/online แทน สำหรับการจัดงานครั้งต่อไปคือ ICOH 2024 จะจัดขึ้นที่ประเทศ Morocco และ ICOH 2027 ณ  India ตามลำดับ

Superb! KKU lecturer is the first in Thailand to receive the ILO Master Fellowship Award

https://www.kku.ac.th/12737

 

Scroll to Top