นศ. สถาปัตย์นำหลักการออกแบบ Universal Design เชื่อมโยงระหว่าง คน ธรรมชาติและสถาปัตยกรรมไว้ด้วยกัน สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิรภัทร พั่วโพธิ์ , นายวิริยะ ดำรงค์กุล และนายพุฒิพงษ์ นนทะบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีม AR2004 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ในการประกวดแบบ ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา (ประเภทนักศึกษา) ซึ่งผู้จัดการประกวดได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบศูนย์การแพทย์ โดยมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 94 ทีม คัดถึงเข้ารอบ 8 ทีม สุดท้าย และได้ประกาศผลในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

นางสาวสิรภัทร พั่วโพธิ์ ตัวแทนทีม AR2004 ได้อธิบายถึงแนวคิดคือ ควรคำนึงถึงหลักการในการออกแบบโรงพยาบาลที่สำคัญ 3 อย่างคือทฤษฎีการเยียวยา ,  ธรรมชาติบำบัดและหลักการออกแบบ Universal Design อีกทั้งการได้มาของตัวแนวคิดคือ การตีความรามาธิบดีที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ นำมาออกแบบเป็นพื้นที่ที่สามารถเป็นได้มากกว่าพื้นที่รักษาแต่ยังตีความถึงการให้พื้นที่แก่สาธารณะในเวลาเดียวกัน เป็นที่มาของ Brand Concept : Pun Space (ปัน พื้นที่) ที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง คน ธรรมชาติและสถาปัตยกรรม  โดยการแบ่งกลุ่มในการทำงานในทีมนั้น แต่ละคนแบ่งงาน แบ่งงานโดยใช้ความถนัดของผู้จัดทำเป็นหลักโดยมีส่วนฟังก์ชั่น และส่วนดีไซน์ แต่ละคนที่ได้รับมอบหมายก็จะนำมาคุยร่วมกันอีกทีเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการออกแบบ ส่วน Presentation ในช่วงก่อนส่งประกวดมีเพื่อนเข้ามาช่วยเพิ่มอีก 1 คนเข้ามาเก็บรายละเอียดด้านตัวอาคาร และเรื่องแนวคิดประหยัดพลังงาน  ระยะเวลาในการทำผลงานใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ช่วงพัฒนาแบบใช้เวลา 2 เดือน ซึ่งจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ
รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ซึ่งอาจารย์ให้คำแนะนำเรื่องแนวความคิดในการออกแบบหลัก เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องบริบทที่ตั้งโครงการ แบ่งปันพื้นที่ใช้งานเพื่อให้กับบริบทโดยรอบด้วยพื้นที่สีเขียว ทางสัญจรเชื่อมโยงบริบทพื้นที่รอบๆ โดยมีพื้นที่สีเขียวรูปแบบต่างๆส่งเสริมบรรยากาศ สร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ใช้  การออกแบบพื้นที่ใช้งาน การสัญจรไม่ซับซ้อน และเป็นสัดส่วน โดยมีแนวความคิดเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมและผังบริเวณร่วมกับธรรมชาติ ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา   ส่วนอีก 1 เดือนก่อนส่งแบบเป็นช่วงแก้ไขและทำ Presentation ซึ่งในส่วนนี้เป็นส่วนที่เพื่อนเข้ามาช่วยดูรายละเอียดเรื่องการจัดเพลตเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ

ภาพ : ทีม AR2004
ให้สัมภาษณ์ : รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล และ นางสาวสิรภัทร พั่วโพธิ์
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top