ขอเชิญร่วมพิธี “บวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔” (๑๔ พ.ย. ๖๔)

บวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเชิญร่วมพิธี “บวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔”
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๐๘.๐๐ น.
– คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ มณฑลพิธี

๐๘.๐๙ น.
– ประธาน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธปัญญาเมตตาธรรม
– ประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ปักธูปที่กระถางธูปหน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง และปักธูปที่กระถางหน้าโต๊ะเครื่องไหว้บริวาร พร้อมกล่าวคำ
– พราหมณ์นำบูชาเทพยดา อัญเชิญเทวดา และอ่านโองการที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย
– ประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ นั่งพนมมือฟังพราหมณ์อ่านโองการไปจนจบ
– พราหมณ์นำบูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง และ ถวายเครื่องบวงสรวง
– ประธาน โปรยข้าวตอกดอกไม้ ลั่นฆ้องชัย ๓ ลา
– คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ปักธูปที่กระถางธูปบูชาสักการะเจ้าพ่อ
มอดินแดง
– รำบวงสรวง โดย นักศึกษาแขนงวิชา นาฏศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
บรรเลงดนตรีไทย โดย แขนงวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ จบรำบวงสรวงลั่นฆ้องชัย ๓ ลา ดนตรีปี่พาทย์บรรเลงลาเครื่องบวงสรวง
– พราหมณ์เชิญเทพเทวากลับ และกล่าวคำลาเครื่องบวงสรวง
– ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติบันทึกภาพ

๐๙.๓๐ น. (เสร็จพิธี)
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. การแสดงลิเกสมโภชเจ้าพ่อมอดินแดง

 

Scroll to Top