Saphan Digital เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้ประกอบการ SME องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) เข้าร่วมโครงการ Saphan Digital รอบ 2

โครงการ Saphan Digitalเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Saphan Digital รอบ 2

Saphan Digital จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ โครงการ Saphan Digital สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ SME ตลอดจนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ รอบ 2 ฟรี

โครงการ Saphan Digitalเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Saphan Digital รอบ 2
โครงการ Saphan Digitalเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Saphan Digital รอบ 2

โครงการ Saphan Digital (สะพานดิจิทัล) ซึ่งจัดตั้ง โดยความร่วมมือของ google กระทรวงพาณิชย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Saphan Digital รอบ 2 โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ โดยได้จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ฟรี สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมถึงผู้ประกอบการ SME ตลอดจนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO)

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจเบื้องต้น เทคนิคการใช้เครื่องมือดิจิทัล ในด้านต่างๆ และยังได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะและความรู้ใหม่ๆ ไปเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของตนเอง ตลอดจนสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเอง

นอกจากนั้นโครงการยังมีการ Live stream ในทุกๆ สัปดาห์ ตามหัวข้อด่างๆ 8 หัวข้อดังนี้

  1. การสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Content Marketing (การตลาดเชิงเนื้อหา)
  2. พื้นฐานของการปรับแต่งเว็บไชต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการคันหา (SEO)
  3. เชื่อมต่อกับลูกค้ามากขึ้นด้วย Google My Business
  4. จัดการทีมและธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Workspace
  5. ขายสินค้าของคุณทางออนไลน์ด้วย e-commerce
  6. สร้างธุรกิจของคุณให้เติบโตด้วยเครื่องมือจาก Google
  7. สร้างแบรนด์ของคุณด้วยการวางแผนการตลาดดิจิทัล
  8. เชื่อมต่อกับลูกค้าด้วยวิดีโอที่น่สนใจบน YouTube

และหลังจากจบหลักสูตรทางโครงการจะส่งมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิม สามารถติดต่อได้ที่ คุณพิมพ์วริย์ ฉิมณรงค์ 08 4961 4600 หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://saphandigital.moc.go.th/

 

เบญจมาภรณ์  มามุข : รวบรวม ข่าว

Scroll to Top