ขอเชิญชวนบุคลากรวัดความสุข Happinomiter

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมตอบแบบสำรวจ ความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการ
“ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน “
ระหว่างวันที่ 20-31 ตุลาคม 2564
ลิงค์แบบสำรวจออนไลน์ https://rebrand.ly/happykku รหัสเข้าแบบสำรวจ: happykku (ตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด)
พร้อมร่วมชมและลุ้นการจับของรางวัลมากมาย ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน Application ZOOM
โดยแบบสอบถามนี้ เป็นความร่วมมือมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ (โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
*** ข้อมูลในการตอบแบบสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการสร้างระบบปัญญานิเวศเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
Scroll to Top