ม.ขอนแก่นออกทีวี อวดงานวิจัยด้านการจัดการน้ำ มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึกวิดีโอรายการ “เปลี่ยนโฉมประเทศไทย” ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง NBT 11 ทีวีอีสาน ซึ่งนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Smart City Operational Centre (SCOPC) โดยผลงานของนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดังนี้

1) งานวิจัย “แอปพลิเคชันเฝ้าระวังภัยน้ำท่วมภายใต้แบบจำลองอุทกวิทยา” โดยรองศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

 

2) งานวิจัย “การพัฒนากล่องควบคุมอัจฉริยะสำหรับป้องกันการอุดตันเมมเบรนของระบบ Hybrid Ion-Exchange Reverse Osmosis (HIX-RO)” โดยรองศาสตราจารย์สุรพล ผดุงทน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางสาวพรชวรัตน์ ฐานมั่น ผู้จัดการแผนกประสานความร่วมมืออุตสาหกรรม ร่วมบันทึกวิดีโอครั้งนี้โดยให้ข้อมูลด้านการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของรองศาสตราจารย์สุรพล ผดุงทน ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ผ่านภารกิจและบริการต่าง ๆ ของอุทยานวิทยาศาตร์ฯ อาทิ บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (Co-Research) โครงการ Research to Market เป็นต้น โดยมุ่งผลักดันงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม ต่อไป


ติดตามรายการ เปลี่ยนโฉมประเทศไทย ได้ ทางช่อง NBT 11 ทีวีอีสาน ช่องหมายเลข 11 ในระบบทีวีดิจิทัล

ข่าว/ภาพ : ณัฐกานต์

Khon Kaen University on TV program presenting research work on water management – another innovation for the society

https://www.kku.ac.th/12074

Scroll to Top