ทีมวิจัย AI ภายใต้สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ งานวันนวัตกรรมแห่งชาติปี 2564

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อ.ดร.ธนพงศ์ อินทระ และ อ.ดร.เปรม จันทร์สว่าง สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มข. และคณะทำงาน เข้ารับรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภทการออกแบบบริการ ในนวัตกรรม “ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิเคราะห์ภาพอัลตร้าซาวด์เพื่อช่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดี” มอบโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

โดยงานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนา AI มาใช้กับระบบ Teleradiology Consultation ช่วยให้แพทย์ที่ทำอัลตราซาวด์มีความแม่นยำมากขึ้น เป็นหนึ่งในผลงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขับเคลื่อนโดยภาคีเครือข่ายวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี นับเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งก้าวของการต่อสู้กับโรคมะเร็งท่อน้ำดี จากโรคที่เคยรักษาไม่ได้ให้เป็นโรคที่รักษาได้โดยการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยอัลตราซาวด์ เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีในระยะเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการรักษาให้เร็วที่สุด

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Scroll to Top