ขอนแก่นจัดประชาพิจารณ์ ‘ขอนแก่นเมืองหนัง หนังของคนอีสาน สู่เมืองหนังโลก’ หนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดเติบโต

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วยนายนภดล กลิ่นศรีสุข เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนายยสินทร ยูงกระสัน นักสารสนเทศ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมปประชาพิจารณ์ “ขอนแก่นเมืองหนัง หนังของคนอีสาน สู่เมืองหนังโลก” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และรศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฯ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ โฟกัส อารีน่า ขอนแก่น
การประชุมประชาพิจารณ์ฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและร่วมแลกเปลี่ยนในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในจังหวัดขอนแก่นสู่เมืองหนังโลก ในการเฟ้นหาผู้กำกับ นักแสดงหน้าใหม่ เข้าสู่วงการภาพยนตร์ การสนับสนุนสายงานที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อ (Production house) ของคนรุ่นใหม่ในภาคอีสาน ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นให้เป็นพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์จากผู้ผลิตฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดขอนแก่น
ข่าว : ณัฐกานต์
ภาพ : นภดล
Scroll to Top