ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วม ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มข. มอบนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

        9 กันยายน 2564 เวลา 11.00 – 11.30 . ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการผลิตนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 และได้รับสนับสนุนงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม Blue Sky ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากหลายส่วนงาน ได้ส่งมอบนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำนวน 2 รายการประกอบด้วย แบตเตอรี่สำรองสำหรับ PAPR suit จำนวน 20 ชุด และ Bio active spray จำนวน 50 ชุด โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในการส่งมอบ โดยมีทีมนักวิจัยจากโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่​ลิเทียมไอออน​และนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์​ และมีคณะผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติ สำนักงานคณบดีอาคารเรียนรวม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ทั้งนี้ที่ผ่านมาโครงการ ฯได้มีผลงานนวัตกรรมบางส่วนได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ไปแล้ว แบตเตอรี่สำรองสำหรับ PAPR suit จะช่วยยืดระยะเวลาในการใช้งานชุดออกไปอีกเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้  PAPR  คือหน้ากากสำหรับป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอนุภาคระดับสูงโดยภายในชุดคลุมศีรษะจะมีแรงดันอากาศมากกว่าภายนอกจึงทำให้พวกเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่าง ที่อยู่ภายนอกเข้ามาข้างในไม่ได้ เพราะมีแรงอัดของลมคอยผลักอยู่ อุปกรณ์ชนิดนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในชุดปกป้องร่างกายเต็มตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะด้านหัตถการผู้ป่วยทางเดินหายใจ     ส่วน Bio active spray เป็นสารที่ใช้ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย สำหรับการพ่นไปที่พรมและเสื้อผ้า สามารถฆ่าเชื้อได้ 100% ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

Innovation and Enterprise and Research and Graduate Study, KKU, transfer the innovation technologies for fighting against Covid-19 to Srinagarind Hospital

https://www.kku.ac.th/11889

   

Scroll to Top