ศิษย์เก่าคณะมนุษย์ รับโล่เกียรติยศพระราชทาน “เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2564

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ได้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวน 11 สาขา โดยมี นายศุภวิชญ์  วงศ์วิริยะชัย   นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีนี้  ได้รับการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เป็น 1 ในจำนวน 13 ราย ของสาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ได้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวน 11 สาขากิจกรรม  ประกอบด้วยประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็และเยาวชน ที่ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 94 ราย โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564  แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน  กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงงดการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564  โดยเลื่อนการเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565

“นิคกี้” ศุภวิชญ์  วงศ์วิริยะชัย  เปิดใจถึงที่มาของการได้รับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ว่า  “จุดเริ่มต้นมาจากการเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมาตั้งแต่เรียนในระดับมัธยมศึกษา จนได้เข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงทำกิจกรรมตลอดการศึกษาทั้ง 4 ปี เป็นเด็กกิจกรรมที่ทำทุกอย่างในการค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตัวเอง มีทั้งกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย อาทิ เป็นประธานหอพัก ประธานชมรม กรรมการสโมสรนักศึกษา กรรมการชมรม กรรมการค่าย และเป็นประธานโครงการต่างๆ  ตลอดจนการได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำอาสา  UNICEF  การได้รับคัดเลือกให้เป็นทูตกิจกรรมเยาวชนนักสร้างสรรค์ และเป็นคณะทูตกิจกรรมเยาวชน เป็นคณะกุลบุตรกุลธิดาการชาดของสภากาชาดไทย และการได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ”

“ความรู้สึกแรกที่ทราบว่าได้รับรางวัลคือ รู้สึกตกใจมากครับ เพราะว่ามีคนทักมาแสดงความยินดีทั้งทางโทรศัพท์มือถือและsocial media พอเข้าไปดูประกาศทางเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ก็รู้สึกดีใจมากๆ เพราะไม่คิดว่าจะได้รับคัดเลือก  เชื่อว่าเป็นเหมือนผลงานที่ได้ทำนำมาสู่รางวัลที่ภาคภูมิใจจริงๆ”

“ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่หล่อหลอมให้เป็นคนแบบนี้ เพราะครอบครัวไม่เคยปิดกั้นหรือบังคับอะไรเลย กลับสนับสนุนทุกอย่าง พร้อมผลักดันในสิ่งที่อยากจะเป็น  ต่อมาคือคนรอบข้าง รุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนๆ  ที่คอยช่วยเหลือเสมอ  และผู้ใหญ่ทุก ๆ ท่านที่เป็นส่วนสนับสนุนและให้โอกาสต่างๆกับเราเสมอมาจนเรามาจนถึงทุกวันนี้ รวมไปถึงผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานในกิจกรรมต่างๆ เหมือนเครือข่ายการทำงาน   สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดตัวเองที่เลือกและตัดสินใจทำ และรักมันสุดหัวใจ  สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดหล่อหลอมให้ได้เดินทางมาถึงจุดนี้ได้ครับ”

“ขอขอบคุณกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่คัดเลือกให้ได้รับรางวัล เป็นรางวัลที่เติมพลังให้ผมได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบต่อไป  ขอบคุณทุก ๆ องค์กร ที่ให้โอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานและทำกิจกรรม ขอบคุณบุคลากร อาจารย์ และผู้บริหาร ระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้โอกาสและคำปรึกษา  ขอบคุณรุ่นพี่ รุ่นน้องและเพื่อน ๆ ทุกคนที่อยู่ข้างกันและช่วยเหลือกันตลอดมา ขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนที่ทำให้ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ร่วมกัน  และขอบคุณครอบครัวที่เป็นพื้นฐานของชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตมากๆ  และสุดท้ายคืออยากขอบคุณตัวเองที่กล้าทำในสิ่งที่ชอบและพัฒนาความสามารถต่าง ๆ  อยากฝากถึงทุกคนว่า จงทำในสิ่งที่ตัวเองรัก และใฝ่ฝัน ทุกเส้นทางเดินของชีวิตเรากำหนดเอง  เราทุกคนสามารถเดินทางถึงจุดหมายของตัวเองได้  แม้ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ แต่เราจะได้สิ่งที่เราคู่ควร ขอบคุณครับ”  “นิคกี้” ศุภวิชญ์  วงศ์วิริยะชัย  กล่าวในที่สุด

เมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย  นอกจากการเอาดีจากการเรียนแล้ว ยังเป็นโอกาสดีให้เด็กกิจกรรมได้มีเวทีนำความรู้ความสามารถแสดงเป้าหมาย และจุดยืนของตัวเอง แสดงออกถึงตัวตนผ่านกิจกรรมที่ชื่นชอบ ได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์มากมาย ได้เข้าสังคม และได้สั่งสมทักษะชีวิต  การเอาดีได้ทั้งการเรียน และกิจกรรม ถือว่าบริหารเวลาเป็น เช่นคำกล่าวที่คุ้นหู “การเรียนทำให้คนมีงานทำ กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น” เป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริงเลย  “นิคกี้” ศุภวิชญ์  วงศ์วิริยะชัย  เป็นหนึ่งในเด็กกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จด้านการเรียนเป็นอย่างดี แล้วยังได้นำความสามารถด้านการร้องเพลงสู่การเซ็นสัญญาในค่ายเพลง “แคนชัย เรคคอร์ด”  โดยจะมีผลงานออกมาให้ติดตามในเร็วๆนี้

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

   

Scroll to Top