พี่ศิษย์เก่า ระดมทุนกว่า 5 แสนบาท มอบคูปองอาหารช่วยรุ่นน้องช่วงวิกฤติ “กาลพฤกษ์รวมใจ สู้ภัยโควิด”

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. และสมาคม ชมรมศิษย์เก่าคณะต่าง ๆ ร่วมระดมทุนเพื่อเป็นกองทุนอาหารกลางวันเพื่อน้อง ในกิจกรรม “กาลพฤกษ์ร่วมใจ สู้ภัยโควิด” เพื่อมอบแก่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดโครงการคูปองอาหารกลางวันช่วยเหลือนักศึกษา มข. สู้ภัยโควิด-19 และได้จัดพิธีส่งมอบทุนในวันที่ 18 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

        นายมรกต พิธรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. และกรรมการสมาคม ส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 543,432.37 บาท แก่ รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการจัดสรรเป็นคูปองอาหารแก่นักศึกษาต่อไป  โดยมี นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า มข. ร่วมในพิธีด้วย

นายมรกต พิธรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายมรกต พิธรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

         นายมรกต พิธรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  “ภาวะวิกฤติจากโควิด-19 ที่เกิดขึ้น และทำให้ทราบว่าน้อง ๆ นักศึกษามีความเดือดร้อนมาก แม้บางคนจะได้รับทุนการศึกษาแต่ก็ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ มีหลายคนที่ต้องทำงานพิเศษระหว่างเรียนเพื่อหารายได้ เพราะเรื่องปากท้องก็เป็นเรื่องสำคัญ และเมื่อภาวะวิกฤติโควิด-19 เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน ทำให้นักศึกษาทำงานพิเศษหารายได้ได้น้อยลงมาก สถานประกอบการก็มีงานน้อยลง การระดมทุนในครั้งนี้จึงเป็นเพียงการช่วยเหลือในระยะสั้นแก่รุ่นน้องนักศึกษาเท่านั้น แต่ในวิกฤติก็ยังเห็นโอกาส คือโอกาสที่พี่น้อง มข. ไม่ทอดทิ้งกัน เห็นถึงพลังของพี่ ๆ  ศิษย์เก่าที่ช่วยระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ก็ด้วยหวังว่าจะช่วยเหลือรุ่นน้องให้ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน และเป็นแรงเสริมให้น้อง ๆ มีพลังในการศึกษาหาความรู้เป็นคู่มือทำมาหากินในอนาคต”

นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.

        นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. กล่าวว่า “เมื่อได้ทราบข่าวจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่ารุ่นน้องได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤติโควิด-19  จึงได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการสมาคม ในการร่วมระดมทุนมาช่วยเหลือน้อง ๆ ในครั้งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็มีกิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือสังคมอยู่โดยตลอด ทั้งการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม สนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ มาโดยลำดับ แต่เมื่อทราบข่าวเรื่องความเดือดร้อนของรุ่นน้อง มข. จึงได้เร่งระดมทุนทรัพย์จากพี่น้องศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มาช่วยเหลือ ด้วยหวังว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของน้อง ๆ และผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 เพื่อแสดงความปรารถนาดีและความห่วงใยจากพี่ ๆ ศิษย์เก่าร่วมกับสมาคม ชมรมศิษย์เก่าจากทุกคณะ”

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า มข.
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า มข.

        นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า มข. ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมพี่ ๆ ศิษย์เก่าที่ได้เห็นถึงความสำคัญและห่วงใยน้อง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และได้แสดงถึงพลังความรัก ความปรารถนาดีส่งต่อไปยังรุ่นน้อง อย่างที่ได้กระทำมาโดยตลอด แสดงให้เห็นว่าพี่ ๆ ยังรัก ผูกพันต่อมามหาวิทยาลัยอย่างมาก รวมถึงพลังของเครือข่ายและกัลยาณมิตรที่กว้างขวางซึ่งเป็นกลไกสำคัญของพี่น้องชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรา

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

        รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวขอบคุณในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า “นักศึกษา มข. ต่างได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงไม่ได้นิ่งนอนใจในการมีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในการสนับสนุนการเรียนการสอน รวมถึงการจัดสรรทุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ การจัดทำคูปองอาหารกลางันก็เป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อทุเลาความเดือดร้อนในช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนจำนวน 600,000 บาท เพื่อดำเนินการจัดการคูปองอาหารกลางวันในระยะที่ 1 ไปแล้ว ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ และในวันนี้ขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่า มข. และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ระดมทุนทรัพย์มามอบให้ในวันนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการบรรเทาความเดือดร้อนของน้อง ๆ นักศึกษา มข. ต่อไป”

Ex-students raise funds totaling over 500,000 baht to help KKU students undergo the Covid-19 crisis

https://www.kku.ac.th/11810

ข่าว : ภาสกร  เตือประโคน

ภาพ : ปรีดี  ศรีตระกูล

Scroll to Top