เครื่องกักละออง Dental Chamber ใช้กักเก็บละอองฝอยเพื่อไม่ให้ฟุ้งกระจายไปในอากาศ ลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19

วันที่เผยแพร่ : 03 ก.ค. 2564

 เครื่องกักละออง Dental Chamber ใช้กักเก็บละอองฝอยเพื่อไม่ให้ฟุ้งกระจายไปในอากาศ ลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19

สำนักข่าว : thaisaeree.news

URL : https://www.thaisaeree.news/151094/

Scroll to Top