Tops Market ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ร่วมกับลูกค้าทั่วไป และ บริษัทสิงห์ขอนแก่น จำกัด โดยคุณสุรัตน์และคุณวันทนา พิพัฒน์ไชยศิริ เคียงข้างคนไทย สู้ภัย Covid-19 ? ส่งมอบอาหาร น้ำดื่มและสิ่งของจำเป็น ให้แก่โรงพยาบาลสนาม

วันที่เผยแพร่ : 03 ก.ค. 2564

?? Tops Market ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ร่วมกับลูกค้าทั่วไป และ บริษัทสิงห์ขอนแก่น จำกัด โดยคุณสุรัตน์และคุณวันทนา พิพัฒน์ไชยศิริ เคียงข้างคนไทย สู้ภัย Covid-19 ? ส่งมอบอาหาร น้ำดื่มและสิ่งของจำเป็น ให้แก่โรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลศรี…

สำนักข่าว : facebook: CentralPlazaKhonKaen

URL : https://www.facebook.com/108579292540086/posts/4233563113374996

Scroll to Top