เครื่องกักละออง Dental Chamber

เครื่องกักละออง Dental Chamber เครื่องมือใหม่ในทางการแพทย์ สำหรับทันตกรรม ใช้กักเก็บละอองฝอยเพื่อไม่ให้ฟุ้งกระจายไปในอากาศ ลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19

Scroll to Top