#TCAS64 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครนศ.ป.ตรี รอบที่ 4 (รับตรงอิสระ) ตั้งแต่วันที่ 3-7 มิ.ย. 64 – การศึกษา ข่าว สอบตรง สมัครสอบ gat-pat ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ มหาวิทยาลัย โรงเรียน

สำนักข่าว: eduzones.com

#TCAS64 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครนศ.ป.ตรี รอบที่ 4 (รับตรงอิสระ) ตั้งแต่วันที่ 3-7 มิ.ย. 64 – การศึกษา ข่าว สอบตรง สมัครสอบ gat-pat ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ มหาวิทยาลัย โรงเรียน

URL : https://www.eduzones.com/2021/06/06/tcas64-art-kku-direct-admission-4/

วันที่เผยแพร่: 07 มิ.ย. 2564

Scroll to Top