“มหาวิทยาลัยขอนแก่น” รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก “ไทยเบฟ”

สำนักข่าว:         todayhighlightnews.com

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น” รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก “ไทยเบฟ”

URL : http://www.todayhighlightnews.com/2021/06/blog-post_37.html

วันที่เผยแพร่: 07 มิ.ย. 2564

Scroll to Top