เยาวชนไทยเจ๋ง คว้า 6 รางวัล บนเวทีประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก

สำนักข่าว: thaitimenews.com

เยาวชนไทยเจ๋ง คว้า 6 รางวัล บนเวทีประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก

URL : https://www.thaitimenews.com/content/22857

 

วันที่เผยแพร่: 25 พ.ค. 2564

Scroll to Top