วิศวะมข.ประดิษฐ์ชุดป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศ ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศรีนครินทร์

สำนักข่าว : thaipost.net

วิศวะมข.ประดิษฐ์ชุดป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศ ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศรีนครินทร์

URL : https://www.thaipost.net/main/detail/100804

วันที่เผยแพร่ : 26 เม.ย. 2564

Scroll to Top