“โฮมดิน”นิทรรศการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานประติมากรรมของคณาจารย์ นักศึกษาและศิลปิน

สำนักข่าว : ตลาดวิเคราะห์ news

URL :

https://www.facebook.com/1466490473656787/posts/2552224471750043

วันที่เผยแพร่ : 14 มีนาคม 2564

 “โฮมดิน”นิทรรศการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานประติมากรรมของคณาจารย์ นักศึกษาและศิลปิน

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า การจัดแสดงนิทรรศการประติมากรรม “โฮมดิน” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้จัดขึ้นโดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาและศิลปินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นการนำผลงานของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานประติมากรรมของคณาจารย์ นักศึกษาและศิลปิน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-23 ธันวาคม 2563 ณ แหล่งเรียนรู้ทางด้านเครื่องปั้นดินเผาระดับประเทศชุมชนด่านเกวียน ตำบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มาจัดแสดง  ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยติดตั้งเป็นนิทรรศการถาวรที่ทรงคุณค่าและงดงาม จำนวนกว่า 51 ชิ้นงาน

Scroll to Top