นายกฯมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมดิจิทัล

สำนักข่าว : matichon

URL :   https://www.matichon.co.th/politics/news_2614872

นายกฯมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมดิจิทัล

วันที่เผยแพร่ :  9 มีนาคม 2564

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2020 พร้อมเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี สร้างอนาคตประเทศไทย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 มีนาคม ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Digital Award 2020) และรับชมการนำเสนออาชีพใหม่ของคนรุ่นใหม่ (Gen Z) หัวใจดิจิทัล สาธิตการขายของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Awards 2020 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี 2563 ประกอบไปด้วย รางวัล Digital Youth of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัล Digital Community of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ สหกรณ์โคนมพัทลุง จังหวัดพัทลุง รางวัล Digital Entrepreneur of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ นายรวิศ หาญอุตสาหะ รางวัล Digital Startup of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ บริษัท โกลบิชอคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด รางวัล Digital Organization of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ สำนักข่าว The Standard และ รางวัล PM’s Special Award : Digital International Corporation of the Year ผู้ได้รับรางวัลคือ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

นายกรัฐมนตรี กล่าวยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ พร้อมชื่นชมคนรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ ต่อยอด สร้างธุรกิจใหม่ ๆ ถือเป็นการเรียนรู้และก้าวหน้าไปด้วยกัน ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบ 5G และ AI ขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคต หวังให้ความสำเร็จในวันนี้เป็นแรงบันดาลใจ เชื่อมต่อไปยังนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอนาคตใหม่ ๆ ให้กับประเทศด้วย ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจทั้งทางเศรษฐกิจ และพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์