ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ “โฮมดิน” ครั้งที่ 1

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร ผู้ที่สนใจ เข้าโครงการปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์ นักศึกษา และศิลปินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “โฮมดิน” ครั้งที่ 1 โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ลานประติมากรรม (ลานหน้าหอศิลป์) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดต่อสอบถามได้ที่ 043-332035 คุณวิทยา

Scroll to Top