มข.ปลูก “กัญชงลงแปลง” หวังวิจัย ประเมิน พัฒนาสายพันธุ์เพื่อการแพทย์ และอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้เป็นประธานในพิธี“กัญชงลงแปลง” ซึ่งเป็นพิธีปลูกกัญชงเพื่อการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์แปลงปฐมฤกษ์ สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา โดยมี ศาสตราจารย์ ผิวพรรณ มาลีวงษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ผศ.ดร.ชานนท์ ลาภจิตร  หัวหน้าโครงการวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4  ปลัดจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ป้องกันจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก  ณ หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว :   วัชรา  น้อยชมภู
ภาพ :   ณัฐวุฒิ  เพชรประไพ

Scroll to Top