ภาพข่าว: แวดวงอุดมศึกษา: ยินดีลูกศิษย์(กรอบบ่าย)

117