เผยผลการจัด10 อันดับมหาวิทยาลัยไทยโดดเด่น ด้านการเรียนการสอน ปี 2021

สำนักข่าว: TNews
URL: ลิงก์
วันที่เผยแพร่: 8 ก.ย. 2563

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 สำนักจัดอันดับ Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยเกณฑ์ในการจัดอันดับใน THE World University Rankings 2021 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ
1) ด้านการสอน (Teaching : 5 indicators) 30%
2) ด้านการวิจัย (Research : 3 indicators) 30%
3) การได้รับการอ้างอิง (Citations : 1 indicator) 30%
4) ความเป็นนานาชาติ (International outlook : 3 indicators) 7.5%
5) รายได้จากการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge transfer income) 2.5%
การจัดอันดับในปีนี้วิเคราะห์การอ้างอิงมากกว่า 80 ล้านครั้งในสิ่งพิมพ์งานวิจัยกว่า 13 ล้านฉบับและรวมคำตอบแบบสำรวจจากนักวิชาการ 22,000 คนทั่วโลกได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนครูรัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมทั่วโลกตารางลีกของปีนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับดุลอำนาจที่เปลี่ยนแปลงไปในการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก

10 อันดับมหาวิทยาลัยไทยโดดเด่น ด้านการเรียนการสอน ปี 2021

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     ได้คะแนนไป 34.4

2.มหาวิทยาลัยมหิดล        ได้คะแนนไป 33.9

3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ได้คะแนนไป 22.8

4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ได้คะแนนไป 22.4

5.มหาวิทยาลัยบูรพา        ได้คะแนนไป 21.2

6.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ได้คะแนนไป 20.4

7.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ได้คะแนนไป 19.3

8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ได้คะแนนไป 19.3

9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    ได้คะแนนไป 18.8

10.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    ได้คะแนนไป 18.1

 

Scroll to Top