วงโปงลางสินไซ แห่ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ มอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สืบเนื่องจากเมื่อ วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา วงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งวงโปงลางเข้าร่วมประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี โดยกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้จัดประกวด ณ หน้าศูนย์การค้าเสริมไทย จังหวัดมหาสารคาม สามารถชนะใจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คว้ารางวัลชนะเลิศครอบครองได้อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยการแสดงในชุดชุด “เชิญขวัญพระพันปี เทวนารี น้อมถวยพระพร” ด้วยเหล่านักแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและการแสดง แขนงวิชานาฎยศิลป์อีสาน และแขนงวิชาดนตรีพื้นเมืองจำนวน 35 คน
และในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ฯ ได้นำถ้วยพระราชทาน ฯ รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันและถ้วยรางวัลชนะเลิศในประเภทต่าง ๆอีก 5 ถ้วยรางวัลเข้ามอบแด่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติ โดยได้มีการตั้งขบวนแห่อัญเชิญถ้วยรางวัลจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จากวงสินไซ ไปยังอาคารสิริคุณากร บริเวณลานชั้น 1 นำโดย ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทีมผู้บริหาร อาจารย์ผู้ควบคุมทีมการประกวด บุคลากร และนักศึกษา จากนั้นได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร ในอาคารสิริคุณากรให้การต้อนรับ และร่วมกันรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน ฯ จากนั้น รศ.ดร.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ได้กล่าวขอบคุณที่วงสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้สร้างชื่อเสียงในระดับประเทศสืบเนื่องต่อมาและให้การสนับสนุนทุนเพื่อนำไปพัฒนาวงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


Scroll to Top