ปลูกกาลพฤกษ์เชื่อมใจ สานสายใยพี่ศิษย์เก่ากับน้องใหม่มอดินแดง

              องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (อน.มข.) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “57 ต้น ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ร่วมใจปลูกต้นกาลพฤกษ์” ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ บริเวณรอบอาคารที่ทำการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
              ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวให้โอวาทและเล่าประสบการณ์ในฐานะรุ่นพี่ศิษย์เก่า
              นายก้องพงศ์ วงษ์ชัย นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมบริหาร อน.มข. และนักศึกษาน้องใหม่จากหลากหลายคณะกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์และเรื่องเล่าจากนายกสมาคมศิษย์เก่า พร้อมร่วมกันปลูกต้นกาลพฤกษ์ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่มหาวิทยาลัยของเรา
              พร้อมกันนี้ นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล ได้ทำพิธีมอบเงินจำนวน 990,000 บาท จากโครงการพี่น้องสู้โควิด-19 อย่างเป็นทางการแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นเงินที่พี่ศิษย์เก่าจากหลากหลายอาชีพจากทุกคณะร่วมระดมทุนเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการค่าคูปองอาหารและตู้ปันสุขเพื่อมอบแก่นักศึกษาในช่วงที่โควิด-19 ระบาดในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายจำนวน 354,838.50 บาท จึงได้มอบให้กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดสรรเข้ากองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินสำหรับบริการนักศึกษาต่อไป

ข่าว :: ภาสกร เตือประโคน
ภาพ :: ปรีดี ศรีตระกูล
รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB//SAARKKU

Scroll to Top