ขอเชิญชมการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์ “แก่นอีสานวัฒน์” ปีที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมชมการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์ “แก่นอีสานวัฒน์” ปีที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 08.30 – 17-30 น. ถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วประเทศผ่านช่องทาง Facebook Fanpage: แก่นอีสานวัฒน์
โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมีทั้งสิ้น 8 ทีม ประกอบไปด้วย
1. “โฮมพันธุ์”
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
จังหวัดอุดรธานี
2. “ศรัทธาห้อยฮอยธรรม”
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
จังหวัดยโสธร
3. “ฮอยญาแถน The musical”
โรงเรียนร่องคำ
จังหวัดกาฬสินธุ์
4. “ขวัญใจเรณู”
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
จังหวัดนครพนม
5. “วาดศิลป์ถิ่นญ้อ”
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
จังหวัดนครพนม
6. “Rhythm of esan สานฝันที่บ้านเอ็ง”
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
จังหวัดนครราชสีมา
7. “เฮ็ดดี”
โรงเรียนนครขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
8. “ฮีตนายฮ้อย”
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 08.30 – 17-30 น. สามารถ walk in มาได้หน้างานเพื่อลงทะเบียน และตรวจวัดอุณหภูมิตามมาตรการป้องกัน COVID-19 และขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดการรับชมและใช้พื้นที่โรงละคร หรือหากไม่สะดวกเข้าร่วมชมที่โรงละคร ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประกวดพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage: แก่นอีสานวัฒน์ ได้ตลอดการแข่งขัน

#แก่นอีสานวัฒน์ปี2

Scroll to Top