เริ่มมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มข. ด้วยกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

395

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในรูปแบบ New normal ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักเรียนโรงเรียนในภาคตะวันอออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกว่า 70 ทีม จำนวนกว่า 140 คน

ข่าว : อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์