“มข.”ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นกาลพฤกษ์ เตรียมฉลองครบรอบ 60 ปี โครงการ “กาลพฤกษ์รวมใจ”

สำนักข่าว: บ้านเมือง
URL: https://www.banmuang.co.th/news/region/198092
วันที่เผยแพร่: 5 ก.ค. 2563

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมปลูกต้นกาลพฤกษ์ ในโครงการ “กาลพฤกษ์รวมใจ” ปลูกต้นกาลพฤกษ์ เตรียมฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดโครงการฯจากนั้น อธิการบดี มข.พร้อมภริยา คณะผู้บริหาร คณบดี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันปลูกต้นกาลพฤกษ์ จำนวน 190 ต้น

โครงการกาลพฤกษ์รวมใจ ดำเนินงานโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ โดยใช้หลักวิชาการเกษตรมาดำเนินการ ดินดี มีระบบน้ำหล่อเลี้ยง และมีระบบบำรุงรักษาต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีพุทธศักราช 2567 และเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ ณ แปลงหญ้าอาหารสัตว์ ถนนหมายเลข 1 (ประตูสีฐาน-ตึกอธิการบดี).

Scroll to Top