ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมเผยแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมเผยแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปรับปรุงถนนให้มีความสะดวกและปลอดภัย สร้างภูมิทัศน์ที่สวยให้เป็นสถานที่ พักผ่อนและออกกำลังกายของทุกคน

Scroll to Top