ร่วมสร้างกำลังใจฝ่าภาวะโควิดกับนิทรรศการที่ทุกท่านสามารถเป็นส่วนสำคัญใน “วาดด้วยใจ สู้ภัยโควิด”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วย คณาจารย์ ศิลปิน นักศึกษา และนักเรียน รวมถึงผู้สนใจ ร่วมวาดภาพและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ พร้อมส่งกำลังใจให้พี่น้องคนไทยทั่วประเทศที่กำลังรับมือและเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการใช้ใจวาดรูป กับกิจกรรม “วาดด้วยใจ สู้ภัยโควิด” โดยหลังจากมีการเปิดรับผลงานมีส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมจัดแสดงมากกว่า 36 ชิ้นงาน และมีการจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์ทุกวันผ่านทางเฟ็ซบุ๊คเพจ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตัวอย่างผลงานโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผลงานโดย อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผลงานโดย อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ตัวอย่างผลงานโดย อ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผลงานจากศิลปินและผู้สนใจร่วมสร้างสรรค์และนำมาจัดแสดง

ทั้งนี้ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม และหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนทุกท่าน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ แสดงผลงานออนไลน์ เพื่อการให้กำลังใจผู้คนในหัวข้อ “วาดด้วยใจ สู้ภัยโควิด” ผลงานไม่จำกัดเทคนิค เพศ และวัย ขนาดผลงาน 25×25 ซม. หรือไม่น้อยกว่า 4000 x 4000 pixel สามารถส่งผลงานได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผลงานทุกชิ้น ให้แจ้งชื่อผู้สร้างสรรค์ ชื่อผลงาน เทคนิค และแนวคิด พร้อมชื่อภาพผู้วาด และผลงานทุกชิ้นจะแสดงออนไลน์ และเมื่อสถานการณ์ปกติ จะได้นำผลงานของทุกท่านมาร่วมแสดงอีกครั้งในหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม http://cac.kku.ac.th และ คุณวิทยา 095 660 0322

Scroll to Top