มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน

     

      เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักบริการวิชาการ  ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567 โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ    นายศราวุธ สุขเลิศตระกูล  ผู้อำนวยการเขตขอนแก่น1(กล่าวพบปะ)  และนายศราวุธ วัดเวียงคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน (กล่าวชี้แจงโครงการฯ)  พร้อมด้วยนายสมเกียรติ โคตรศรี  ผู้อำนวยการเขตขอนแก่น 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษ์ธาวิน พลโยธี  และ ดร.จินณพัษ  โดมินิค  อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาโครงการ

      โดยมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการย่อยและให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนากลุ่มชุมชน  แบ่งเป็น 2 ภาคส่วนคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่  รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  และจากธนาคารออมสิน จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ อุทัยนูญ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขามะลิวัลย์  นายวิษณุ ชนไฮ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค11 หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน นางสายฝน วงค์ยะมะ  ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสีชมพู และนางสาวนิตยา ชาญดำรงธรรม ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาภูเวียง ในรูปแบบ Onsite และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีทีมนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอโครงการย่อย จำนวน 5 ทีม ดังนี้

  1. ทีม : ชมพูทวีป
    กลุ่มองค์กรชุมชน : กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกไม้งาม จ.ขอนแก่น
    ผลิตภัณฑ์และบริการ : บริการท่องเที่ยวชุมชน

2.ทีม : ดาวบ้านดง
กลุ่มองค์กรชุมชน :  กลุ่มวิสาหกิจ Dong Design ผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ จ.ขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์และบริการ : ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายใบไม้

3.ทีม : ปลาน้อยโพธิ์ตาก
กลุ่มองค์กรชุมชน : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโพธิ์ตาก จ.ขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์และบริการ : แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา

4.ทีม : ผมนี่ของแทร่
กลุ่มองค์กรชุมชน : กลุ่มผลิตภัณฑ์จากบ่อเกลือสินเธาว์ จ.ขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์และบริการ : แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกลือ

5.ทีม : โนนอุดม เฮ้
กลุ่มองค์กรชุมชน : กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนอุดม จ.ขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์และบริการ : ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักรสานจากไม้ไผ่ และกระเป๋าจากพลาสติก Recycle

 

 

 

          พี่แก้วตา ตัวแทนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์จากบ่อเกลือสินเธาว์ กล่าวว่า “ดีใจที่เด็กๆได้เข้ามาช่วยในชุมชน ได้เข้ามาเรียนรู้ และเห็นช่องทางในการพัฒนาของกลุ่ม เห็นช่องทางที่จะนำเอาสินค้าชุมชนออกสู่ตลาด ซึ่งแม่ๆในกลุ่มก็พร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกันกับน้องๆด้วยเช่นกัน ซึ่งบ่อเกลือสินเธาร์ ก็อยู่ในพื้นที่อุทยาน ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ GEO site ของ GeoPark (โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “อุทยานธรณีขอนแก่น”) โดยในขณะนี้ทางกลุ่มเองก็กำลังดำเนินการขอยื่นให้เป็นแหล่งธรณีวิทยา (GeoPark )ของ จ.ขอนแก่น   แต่ในส่วนของผลิตภัณฑ์จากบ่อเกลือสินเธาว์ นั้นยังไม่มีหน่วยงานมาช่วยส่งเสริม พอดีกับที่น้อง ๆ เข้ามา ทำให้เรารู้ว่ามันสามารถเพิ่มมูลค่าจากที่เป็นอยู่ เด็กๆมาลงพื้นที่ มาทำการบ้าน ทำให้มองเห็นปัญหา มันตรงจุดจริง และมันจะช่วยให้กลุ่มสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเป็นอาชีพเสริม และทางกลุ่มเองก็วางแผนต่อยอดหลังจากจบโครงการ ทำเป็นบ้านเกลือ ซึ่งถ้าเราผ่านการรับรองจาก อย. เราก็จะนำไปต่อยอดผสมผสานร่วมกับการเป็นอุทยานธรณีในพื้นที่อีกด้วย”

 

โดยหลังจากการนำเสนอในครั้งนี้ น้อง ๆแต่ละกลุ่มก็จะนำเอาแนวทางที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการไปปรับปรุงแต่ยอดเพื่อนำเสนออีกครั้งในรอบไฟนอลเพื่อค้นหาตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

 

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top