สถาปัตย์ มข.คว้ารางวัลประกวด Hafele Design Challenge 2024

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวหยดเทียน แทนออมทอง นักศึกษาสาขาวิขาการออกแบบ ชั้นปีที่ 2  คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท และ Hafele Gift Voucher มูลค่า 30,000 บาท  และ นางสาวศนัชฌา ภู่ปาน นักศึกษาสาขาวิขาการออกแบบ ชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และ Hafele Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท ในการประกวดประกวด Hafele Design Challenge 2024 ออกแบบพื้นที่ขนาด 30 ตารางเมตร ภายใต้ Concept “Maximising the value of space. Together.”

ทางเฮเฟเล่ ประเทศไทย Hafele Thailand จํากัด ร่วมกับ BIMobject Thailand ได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และนักออกแบบ สถาปนิก ส่งผลงานออกแบบพื้นที่ขนาด 30 ตารางเมตร ภายใต้เข้าร่วมการ
ออกแบบพื้นที่ขนาด 30 ตารางเมตร ภายใต้ Concept “Maximising the value of space. Together.” เพิ่มมูลค่าพื้นที่สําหรับทุกคน ด้วยนวัตกรรมโซลูชั่นจาก Hafele Thailand ไม่จํากัดประเภทพื้นที่ ทําเล ที่ตั้ง ซึ่งคณะกรรมการมีการรวบรวมผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด มาคัดเลือกเป็นผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย และคัดให้เหลือ 5 ทีมสุดท้าย และผู้ผ่านการคัดเลือกได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ ผลปรากฏว่า ทีมน้อง ๆ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ไปครอง

นางสาวหยดเทียน แทนออมทอง ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผลงานที่ออกแบบมีชื่อว่า UNLIMIT จากการนำแนวคิดการออกแบบพื้นที่ 30 ตารางเมตร หลายคนเองก็คงคิดถึงห้องในคอนโดที่มีพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มาก อาจจะพักอาศัยอยู่ได้แค่ 1-2 คน ตนจึงมองเห็นปัญหาตรงนี้ว่าเราจะออกแบบยังไง ให้ผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยไม่ได้รู้สึกเหมือนถูกขังแค่ในกรอบสี่เหลี่ยม 30 ตารางเมตร ออกแบบยังไงให้พื้นที่ตรงนี้เป็นมากกว่าที่พักอาศัย ที่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ไม่ใช่แค่การนอน การกิน แต่ให้สิ่งที่ผู้ใช้งานไม่สามารถหาได้ในพื้นที่ 30 ตารางเมตรจากที่อื่น นั่นก็คือ การให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ค้นหามิตรภาพระหว่างผู้คน การค้นหามุมมองต่างๆที่ไม่เคยพบเห็น จากโจทย์ตรงนี้หนูจึงตีความไปสู่ ’รถบ้าน’ ที่เป็นพื้นที่ขนาดเล็ก แต่ยังครอบคลุมการใช้งาน ทั้งยังพาผู้ใช้งานท่องเที่ยวไปสู่ดินแดนที่ไร้ขอบเขตและเป็นอิสระ

ช่วงเวลาที่ทำงานประกวดนั้น ตนเองรู้สึกสนุกมากๆ ได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำ ได้ลองผิดลองถูกกับงานนี้มาเยอะมาก ตอนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆ ค่ะ ที่สามารถทำได้ ส่วนการเตรียมตัวสิ่งที่ยากมาก ๆ ก็คือจะนำเสนออย่างไรให้คณะกรรมการเข้าใจในตัวงานภายในเวลาแค่ 5 นาที เพราะตัวเนื้องานมีข้อมูลที่เยอะ  ดังนั้น การเตรียมตัวนำเสนอรอบสุดท้ายจึงต้องเรียบเรียงข้อมูลให้ดี ฝึกพูดนำเสนองานพร้อมจับเวลา โชคดีมากค่ะที่ตอนนำเสนอ สามารถนำเสนอเสร็จตอนที่หมดเวลา 5 นาทีพอดีไม่ขาดไม่เกิน

ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบทุกรายการ ได้แก่ ผศ.นิธิวดี ทองป้อง , อาจารย์นรากร พุทธโฆษ์ และอาจารย์ ดร.สินินาถ โคตรรุฉิน ที่ได้เป็นที่ปรึกษาแนะนำในงานประกวดครั้งนี้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นรางวัลความภาคภาคภูมิใจของ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความพยายามมุมานะที่สร้างสรรค์ไอเดียในการประกวดออกแบบในรายการ Hafele Design Challenge 2024 จนสามารถคว้ารางวัลที่ 1และ 3 มาครอบครอง

 

ภาพ : HafeleThailand และ ภาพจากผู้ได้รับรางวัลการประกวด
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top